CLINICAL STUDIES

Post

Produktdetaljer

Post

Produktdetaljer

Post

Produktdetaljer

 en klinisk studie undersøkes virkningen av et produkt eller en behandlingsmetode på mennesker. At et produkt er dermatologisk testet, betyr at det er testet på hud. Dermatologiske tester kan gjøres på syntetisk hud, på dyrehud, eller på menneskehud.

Aurela hudpleiekremer er klinisk dermatologisk testet på mennesker og dokumentert effektive mot rynker.

Hva er en klinisk studie?

En kliniske studie er en prosedyre eller undersøkelse som utføres på mennesker. Hensikten med kliniske studier er å undersøke virkningen av nye produkter og behandlingsmetoder for å sikre trygg og riktig behandling av mennesker.

Hvordan foregår kliniske studier?

Studiestedet rekrutterer frivillige friske og/eller frivillige pasienter, til en studie som sammenligner det nye produktet med et tidligere produkt, eller med en variant uten de samme virkestoffene (placebo). Kliniske studier blir utført av et annet selskap enn det som betaler for studien.

I en klinisk studie undersøkes effekten av et produkt sammenliknet med effekten av placebo, (et kontrollprodukt som ikke inneholder virkestoffene,
For at effekten av produktet eller behandlingsmetoden skal kunne betegnes som reell, må forskjellen mellom testet produkt/behandlingsmetode og placebo være statististisk signifikant.

Signifikansnivået settes av oppdragsgiver i samarbeid med studiestedet. I studiene av Aurela hudpleieprodukter har vi satt signifikansnivået til 95 %. Det vil si at det er mer enn 95 % sannsynlig at resultatet fremkommer av den kliniske studien er overførbart.
Effekten av testproduktet/-metoden må være større enn effekten av placebo for at den skal å kunne betegnes som klinisk bevist.

Når benyttes kliniske studier?

Kliniske studier brukes for å undersøke/teste ut:

  • Nye produkter (f.eks. legemidler og kosmetikk)
  • Nytt medisinsk utstyr, (f.eks. hofteproteser og pacemakere)
  • Nye medisinske prosedyrer, (f.eks. nye operasjonsteknikker, og strålebehandlingsteknikker)
  • Mestring, livskvalitet, bivirkninger etc. og lignende, knyttet til en type behandling

Dermatolgiske tester

Dermatologisk (hudvitenskapelig) testet betyr at produktet har vært testet på hud. Dermatologiske tester kan gjøres på:

  • På syntetisk hud. (Omtales gjerne som "in vitro")
  • Dyr. (Tidligere var det vanlig å barbere kaniner på magen for å teste utslag for irritasjon). Heldigvis blir dyreforsøk ulovlig fra 2013.
  • Mennesker. Aurela hudpleiekremer er dermatologisk testet på mennesker og dokumentert effektive mot rynker.

Aurelas hudpleiekremer er klinisk testet og bevist effektive mot rynker.

AURELA SKINCARE
Copyright 2020
Drevet av Webnode
Lag din egen hjemmeside gratis! Denne nettsiden ble laget med Webnode. Lag din egen nettside gratis i dag! Kom i gang